BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

    Dnia 13 lutego 2009 r, w oddziale klas I - III odbył się uroczysty apel, dotyczący bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.
Uczniowie klas młodszych obejrzeli montaż słowno - muzyczny zatytułowany "Bezpieczne ferie zimowe",  który zaprezentowała klasa III a.

Następnie pedagog p. K. Wesołowska zapoznała uczniów z kodeksem postępowania w czasie ferii zimowych, który przedstawiał się następująco:
 


Apel przygotowały:
p. I. Szczutowska, p. E. Niemczyk, p. K. Wesołowska