Obchody jubileuszu stulecia szkolnictwa podstawowego w Janikowie

29 października 2005r. nasza szkoła zorganizowała uroczyste obchody stulecia janikowskiego szkolnictwa podstawowego.
Po mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie odbyło się rocznicowe spotkanie w szkole. Wzięli w nim udział uczniowie i wychowankowie, dawni i obecni nauczyciele, przedstawiciele miejscowych władz, przyjaciele i sojusznicy szkoły oraz mieszkańcy miasta. Wszystkich gości serdecznie przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janikowie Ewa Foss, która podkreśliła, że historia miejscowego szkolnictwa podstawowego, to dziedzictwo, z którym dumnie można i trzeba iść w przyszłość.


Zaproszeni goście
Specjalnie przygotowana multimedialna prezentacja przybliżyła najważniejsze fakty i wydarzenia ze stuletnich dziejów janikowskiej oświaty.
Nastepnie medalami stulecia janikowskiego szkolnictwa uhonorowano wszystkich emerytowanych dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych w Janikowie. Byli to: pp. Jadwiga Błachowiak, Maria Błażejczak, Irena Dolatowska, Zofia Gasiorowska, Barbara Głowicka, Jadwiga Greinert, Irena Kołodziejska, Teresa Kozłowska, Krystyna Frąckowiak, Henryk Frąckowiak, Jolanta Mańkowska, Anna Moszczyńska, Weronika Nawrocka, Maria Radecka, Lidia Nadolińska, Irena Wiśniewska, Lukrecja Wojciechowska, Stanislaw Kowalewski, Wanda Popiołek, Halina Podolska, Renata Kulpińska-Smolarska, Elżbieta Zaleta, Hanna Czarniak, Urszula Jabłońska, Helena Gralak, Danuta Jonatowska, Barbara Wielkopolan, Anna Dworek, Aleksandra Rozmierska, Krystyna Wodara, Bogumiła Litwicka, Jerzy Litwicki, Aleksander Dymarkowski, Gabriela Stempowska, Mieczysław Woźniak, Henryk Dworniczuk, Marian Radecki, Teresa Kotyła, Czesława Krokos, Kazimiera Kulaszewska, Stefan Stybor, Władysław Jonatowski, Ryszard Olejnik i Bernard Grzelak.

Osoby przybyłe na jubileuszową uroczystość medale otrzymały podczas jej trwania.`
Okolicznościowymi dyplomami wyróżniono grono sprawdzonych przyjaciół szkoły: Burmistrza Miasta i Gminy Janikowo p. A. Brzezińskiego, Cukrownię Janikowo, Janikowskie Zakłady Sodowe, firmę Rembis, POLOmarket, PGKiM, firmę Hoffman, firmę Elektrorem, firmę Radzikowski, Piastowski Bank Spółdzielczy oraz firmę p. T. Nowaka.

Na pamiątkę uroczystości wmurowana została na szkolnym korytarzu, na parterze tablica pamiątkowa. Jej napis głosi: Stulecie szkolnictwa podstawowego w Janikowie 1905-2005. Odsłonięcia tablicy dokonała pani Barbara Głowicka, długoletni janikowski pedagog, związany z nasza szkołą już od 1955 roku. Udział w tym akcie wzięli również: burmistrz Miasta i Gminy Janikowo - pan Andrzej Brzeziński, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janikowie - pan Maciej Krzyżański, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - pan Wojciech Gliwiński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Janikowie - pani Ewa Foss oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej.


 W części artystycznej uroczystości młodsi i starsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się w recytacji, tańcu, śpiewie, inscenizacji i prezentacji sportowej.

Na koniec przekazano podziękowania wszystkim firmom i osobom, które swoim zaangażowaniem i życzliwością, a niejednokrotnie wsparciem finansowym czy rzeczowym, pomogły w zorganizowaniu obchodów jubileuszu stulecia szkolnictwa w Janikowie: firmie Rembis, Janikowskim Zakładom Sodowym, firmie Hoffman, Piastowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, firmie Elektrorem, Urzędowi Miasta i Gminy Janikowo, Polisie Życie, firmie Mawi, firmie POLPmarket i firmie Promax, firmie Radzikowski, drukarni Antad, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Janikowie, Towarzystwu Przyjaciół Janikowa, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Osiedlowemu Klubowi Zefir w Janikowie. Za wsparcie duchowe podziękowania skierowano do księdza Antoniego Michalaka oraz Doroszewskiego. Serdecznie podziękowaliśmy również wszystkim mieszkańcom Janikowa, którzy udostępnili nam pamiątki ze swoich dawnych, szkolnych lat.
Pragnęliśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do kształtu uroczystego jubileuszu. Nie odbyłby się on z pewnością, gdyby nie zaangażowanie pani dyrektor Ewy Foss, a także grona pedagogicznego i pozostałych pracowników naszej szkoły.
Byłym pedagogom podziękowaliśmy za to, że tak znakomicie przyczynili się do rozwoju oraz świetności janikowskiego szkolnictwa i złożyliśmy szczere życzenia zdrowia.
Życzenia wytrwałości, sukcesów życiowych i przyjemnego uczucia wysiłku, który się opłacił, skierowaliśmy do obecnej kadry nauczycielskiej naszej szkoły - Szkoły Podstawowej w Janikowie. Mamy nadzieję, że ci, którzy opuścili i opuszczą mury naszej szkoły mile wspominają beztroskie uczniowskie czasy.
Na zakończenie popłynęły życzenia dla naszej szkoły, szkoły-jubilatki! Wielu pokoleń uczniów napełniających twoje mury radośnym gwarem!

Po rocznicowej akademii zaprosiliśmy wszystkich do obejrzenia, przygotowanych z okazji jubileuszu, wystaw prezentujących dzieje szkolnictwa podstawowego w Janikowie oraz dorobek naszej szkoły. Cieszyliśmy się, że wzbudziły one duże zainteresowanie wśród zwiedzających.
Na piętrze w salach nr 8 i 9 prześledzić można było dokładnie m.in. historię najstarszej janikowskiej szkoły, późniejszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Waryńskiego.
Na szczególną uwagę zasługiwała najstarsza szkolna kronika datowana rokiem 1905 i pisana jeszcze w języku niemieckim. Te najdawniejsze zapiski udało się przetłumaczyć w ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Janikowa, a szczególnie dzięki uprzejmości i pracy pana Wojciecha Kranca. Uzyskane informacje wzbogaciły znacznie wiedzę o początkach oświaty na naszym terenie. Eksponowane kroniki szkolne, często wzbogacane fotografiami czy prasowymi artykułami, obejmowały cały stuletni okres i szczegółowo relacjonowały szkolne życie na przestrzeni tych lat. Obejrzeć również można było efekty zespołowej pracy szóstoklasistów w latach 2000-2005, którzy pod opieką swoich wychowawców realizowali międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny Folder naszej szkoły. Uczniowie w ten sposób poszerzali swoją wiedzę o szkole i przygotowywali się do jubileuszu.
W sali nr 9 chcieliśmy wskrzesić ducha dawnej szkoły i dlatego, m. in. z pomocą mieszkańców Janikowa, zgromadziliśmy szkolne pamiątki, które wierzymy, że pozwoliły - jednym - odetchnąć zapomnianą już atmosferą nauki, a - drugim - przybliżyły dawną, tak inną szkolną rzeczywistość.

W sali nr 3 na parterze prezentowaliśmy kroniki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Janikowie. Na parterze w sali rekreacyjnej obejrzeć wszyscy mogli wystawę prac plastycznych i literackich obecnych uczniów naszej szkoły.
Tematem przewodnim wielu z nich były hasła: "Moja szkoła" i "Szkoła przyszłości". Natomiast na piętrze, w sali nr 10 zapoznać się można było z licznymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi uczniów naszej szkoły. Ponieważ sukcesów było wiele, nagród  sporo, a ich różnorodność niezwykła. Zachęcaliśmy też naszych gości do zajrzenia na drugie piętro do pracowni komputerowych. Na stronach internetowych naszej szkoły i specjalnych stronach jubileuszowych znaleźć można było wiele informacji na temat przeszłości i dnia dzisiejszego janikowskiego szkolnictwa. Uczniowie przygotowali także prezentacje komputerowe swoich najlepszych prac z lekcji i konkursów informatycznych.
Na parterze w sali nr 1 wyłożona została księga pamiątkowa. Równocześnie wpisów dokonywać mogło kilka osób, dlatego bardzo serdecznie zapraszaliśmy wszystkich uczestników święta do skreślenia pamiątkowych dedykacji, czy choćby upamiętnienia swej obecności podpisem, tak, by potomni mogli znaleźć świadectwo obchodów stulecia szkolnictwa podstawowego w Janikowie.